กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 8 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2563”

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในกิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 8 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2563” จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมชมการแสดงจากนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน

และเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การชงชาแบบจีน และการฝึกเขียนอักษรภาษาจีน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม