โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)

วันที่ 31 มกราคม 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุมัติให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนจัดอบรม โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย สร้างความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ สู่สังคมคุณธรรมในระบอบประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม