Brilliant Day 2020

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมทั้งนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในการเปิดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ Brilliant Day 2020

ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EPDP ในเรื่อง Aladdin ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม