มอบรางวัลการแข่งขันโครงงาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีวัย โญกาศ และนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดโครงการ “ไทยแลนด์ นิวเจน อินเวนเตอร์ อวอร์ด” ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์

ผู้นำเสนอได้แก่ นายวัชรพล โยธาดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 6/13 นายจิรโชติ ธรรมศิริ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 5/12 และนายวุฒิชัย สุทธดุก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 5/12
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานเรื่อง “ระบบกำจัดคาร์บอนมอนนอกไซต์ในห้องโดยสารรถยนต์” การประกวดโครงการ “การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์บริดจ์ ทู อินเวนเตอร์ ชาร์เลนจ์ 2019” จัดโดยบริษัทบริดสโตนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายวัชรพล โยธาดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 6/13 นายคชานนท์ ชัยชนะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 6/11 และนายภูบดินทร์ วงษ์โสมะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 4/2
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายนราพัชฒ์ ลีลาเลิศเสถียร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 5/12 นายคชานนท์ ชัยชนะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 6/11 และนายภูบดินทร์ วงษ์โสมะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 4/2 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม