ผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น มารยาทงาม จิตอาสาฯ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น มารยาทงาม นักเรียนจิตอาสาสารวัตรนักเรียน และนักเรียนจิตอาสาจารจร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม