ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ นำโดยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจีราภรณ์ วรรณเลิศ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน นางสาวศุทธินี เฉลิมลักษณ์ ปลัดอำเภอ จังหวัดลำพูน นางรวมพร แซ่ตั้ง นางรัตนา มาลัยทอง นางสาวโสพิศ ปารมี สมาชิกเหล่ากาชาด

นางรัติกาล ทำอิ่นแก้ว นางพิมดาว อุดวงศ์ และนางธนัญชิดา ทุ่งมีผล สำนักงานศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 3 คนได้แก่ นางสาวไพลิน ชัยชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 นายศุภโชค เทพมาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และนายภาสกร จอมกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพื่อให้กำลังใจนักเรียน สอบถามเรื่องราวความเป็นอยู่ พัฒนาการด้านการเรียน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องการรายงานผลการเรียนทุกสิ้นปีการศึกษาให้ตรงตามกำหนดเวลา ในการนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน มอบผ้าห่ม และผ้าขนหนูให้นักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภคให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนด้วย โดยมีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนนายสาคร โมลาดุก หัวหน้างานแนะแนว และคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม