การอบรม สร้างอุดมการณ์การรักชาติ รักสถาบัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรม สร้างอุดมการณ์การรักชาติ รักสถาบัน ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม