มาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ รอบห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในการสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม