อบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online: ITA)

ทั้งนี้ได้มีการกล่าวเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม