ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ระดับภาคเหนือ โดยมี นางทิพยอุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ภายในค่ายมีกิจกรรม

การอบรมด้านการพูดเชิงสร้างสรรค์ โดย อาจารย์คเณยะ อ่อนนาง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การฝึกทักษะการใช้ภาษา โดยรุ่นพี่จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแข่งขันโครงงานด้านทักษะทางภาษาไทย คณะกรรมการในการตัดสินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือ จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 โครงงาน อู่ยองจะอี่เน่อเจ้า รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 โครงงานสื่อวีดีทัศน์สอนการพูดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 โครงงานการรวบรวมและจำแนกคำยืม รางวัลเหรียญเงิน โครงงาน สมาสชนสนธิไม๊ ? และรางวัลคเณศวิเศษศิษฐ์ (คะแนนรวมยอดเยี่ยม) ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม