โครงการวิศวปัญญาเลิศ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และคณะครูงานแนะแนว

เพื่อทำความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโรงเรียนในโครงการวิศวปัญญาเลิศ ณ อาคารจักรคำวิทยาคม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม