Christmas Day ประจำปี 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ในธีม “TOY STORY X”MAS 2021” ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เป็นประธานในพิธี โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดอาทิเช่น Cover dance และ Singing contest

คลิกดูภาพกิจกรรม