งานวันครู 16 มกราคม 2565

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โดยมี นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้กล่าวรายงานต่อประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุญูปการต่อการศึกษาของชาติบ้านเมือง และทำให้ประชากรของชาติเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถสร้างดำรงรักษาพัฒนาและปกป้องบ้านเมืองให้พัฒนา เจริญก้าวหน้าเป็นปกติสุขอยู่ได้ ณ หอประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

คลิกดูภาพกิจกรรม