โครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 มกราคม 2565 งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและการจราจร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงานขนส่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร การสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอนด้าแสงชัยพาณิชย์ หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำพูน และโรงเรียนสอบขับจังหวัดลำพูน มาเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้และประโยชน์กดับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนในครั้งนี้

คลิกดูภาพกิจกรรม