การอบรมนักเรียนแกนนำการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดอบรมนักเรียนแกนนำการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรทางถนน ตามโครงการ “ลูกจักรคำฯ ใส่ใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน”

โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูจารจร ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม