กิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดอบรมกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้กับคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิดา จำรัส

อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม