สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนางสาววิไลวรรณ ยะสินธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ในการนิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินงาน ณ ห้องเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม