ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความเป็นผู้นำและมีองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและเพื่อนสมาชิกภายนอกโรงเรียนได้ โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม