อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยวิทยากรจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ทั้งนี้มีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์ และห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม