ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องห้องเรียนพิเศษ ห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม (Fabrication Lab) และห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานและการปฏิบัติจริง ณ อาคารอาทิตยราช และอาคารบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม