อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิทยากรจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ณ หอประชุมบุรีรัตน์

และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม