ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมผู้ปกครองและการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมความรู้ความสามารถเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางโรงเรียนได้ตั้งจุดคัดกรอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ หอประชุมบุรีรัตน์ 

คลิกดูภาพกิจกรรม