แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ได้แก่
เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 12-14 ปีหญิง รุ่นไม่เกิน 51 กิโลกรัม
เด็กชายชยางกูร อำนักมณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 12-14 ปีชาย รุ่นไม่เกิน 45 กิโลกรัม
เด็กหญิงวริศรา วงค์คำปัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 12-14 ปีชาย รุ่นไม่เกิน 33 กิโลกรัม

คลิกดูภาพกิจกรรม