แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร

จังหวัดลำพูนที่ได้รับรางวัลชมเชย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันโครงการโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2564 สมาขิกประกอบด้วย เด็กชายธนกฤต อินจำนง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 และเด็กชายกิตติคุณ เขื่อนเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

ทีม CKK Robot Junior ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง FTC ทุนการศึกษา 2,500 บาท รางวัลพิเศษ Promote Award

สมาชิกทีม CKK Robot Junior ประกอบด้วย
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
เด็กชายกิตติคุณ เขื่อนเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
เด็กชายธรรมยุทธ์ โกมุทศิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
เด็กชายชยางกูร จอมขันเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
นางสาวสุพิชญา มังคลาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
เด็กชายนันทวัฒน์ ปันจุติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
นางสาววรรณนรี ไข่แก้วณารัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
นายชัยชาญ ชายสัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
นางสาวภัทธีมา ชัยสุริยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
นางสาวภัทรธิดา ศรีนวลใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
นายพิธิวิท เนตรคำยวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST®Tech Challenge Thailand Season 2021 – 2022 FREIGHT FRENZY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดการแข่งขันโดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้ ทีม CKK Robot Senior ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน FIRST Tech Challenge 2021-2022 ในระดับนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลแชมป์ประเทศไทย ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง FTC ทุนการศึกษา 10,000 บาท
สมาชิกทีม CKK Robot Senior ประกอบด้วย
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
นายสุขุมนันท์ กองฉันทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
นายวัชรากร อินศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
นายชวนากร เจนกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
นายภูตะวัน ณะอ๋อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายพุฒิพงศ์ วงศ์จันทร์ติ๊บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
นายพรรษา อินทวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
นายจิรายุทธ มูลคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
นายธนพัฒน์ พัวศิริ เดิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
นายกฤติน กรสินกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

 

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.-สพฐ. ประจำปี 2565 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดการแข่งขันโดย สำนักนวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาชิกทีม CKK Robot Line ประกอบด้วย
1. นายชยางกูร จอมขันเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
2. นายชวนากร เจนกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

 

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup 2022 รายการหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง RCJ Rescue Simulation (Webots-Erebus) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดการแข่งขันโดย สำนักนวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สวทช. และ ซอฟต์แวร์ปาร์ค ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ มีทีมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 129 ทีม
สมาชิกทีมประกอบด้วย
1. นายภูตะวัน ณะอ๋อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
2. นายพุฒิพงศ์ วงศ์จันทร์ติ๊บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

 

คลิกดูภาพกิจกรรม 2 3 4 5