นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนแสดงความยินดีกับนางสาวฉันทนิษฐ์ ไชยวงค์ผาบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ที่ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

ประจำปี 2563

คลิกดูภาพกิจกรรม