งานธนาคารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 งานธนาคารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการเปิดบัญชีเงินฝาก 100% สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของงานธนาคารโรงเรียนฯ โดยมีนายถวิล ชัยยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม