พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม