พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นม. 4 ประจำปี 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีพระครูสมุห์นันทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก รองเจ้าอาวาสวัดสวนดอก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน

เป็นองค์ประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม