อบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและการจราจร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร

ทักษะการฝึกปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง ลำพูน เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม