สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ และการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสนุกในการแข่งขันทักษะต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม