MATH DAY & ICT FOR ALL 2022

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม MATH DAY 2022 และกิจกรรม ICT FOR ALL 2022 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระคอมพิวเตอร์ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ

อาทิเช่น CKK ROV E-Sports ICT DANCE FOR ALL กิจกรรมสอยดาว ซูโดกุ คณิตคิดเร็ว และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสนุกในการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระ ณ อาคารพิศาลโสภาคุณ และหอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม