ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมทอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะครูสาขาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา

ที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม