อบรมการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำพูน ได้จัดอบรมการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีคณะครูกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม