การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมบุรีรัตน์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม