การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันอาทิตย์ ที่ ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมบุรีรัตน์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพม.1  คลิกดูภาพม.4