การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26-27  พฤศจิกายน 2565
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน