การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมบุรีรัตน์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม ม.3  ม.6