แชมป์ประเทศไทย สมัยที่ 3 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

แชมป์ประเทศไทย สมัยที่ 3 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST®Tech Challenge Thailand Season 2022 – 2023 FIRST® ENERGIZE POWERPLAY ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้
ทีม CKK Robot Senior ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย
- ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน FIRST Tech Challenge 2022-2023 ในระดับนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา
- ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
- ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ
- เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
- เหรียญทอง FTC
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท
- รางวัลพิเศษ DOW Innovation Award มอบ ROBOT SET มูลค่ามากกว่า 50,000 บาท
สมาชิกทีม CKK Robot Senior ประกอบด้วย
เด็กชายคณพล พรมภาพ
เด็กชายธัชกรณ์วฤทธิ ทีปกรบุญญะนินท์
เด็กชายธนกฤต อินจำนงค์
นายชยางกูร จอมขันเงิน
นางสาววรรณนรี ไข่แก้วณารัตน์
นายวัชรากร อินศรี
นายชวนากร เจนกิจ
นายภูตะวัน ณะอ๋อ
นายพุฒิพงศ์ วงศ์จันทร์ติ๊บ
นายพรรษา อินทวงศ์
นายจิรายุทธ มูลคำ
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
พี่เลี้ยง (Mentor) นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ นายอนพัทย์ ดอกพุฒ
ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.จรัส คำอ้าย และคณะผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้ทีมหุ่นยนต์มาโดยตลอด
ขอบคุณโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี กฟผ. บริษัทดาว ประเทศไทย อินเทล ชิชาง
ขอบคุณทีม EZREAL (PRC) คู่พันธมิตรที่แสนดีที่ช่วยกันทำภารกิจอย่างเต็มที่อีกครั้ง