ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๕ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

เชียงใหม่ กับ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม