กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี - ไทย

วันที่ 12 มกราคม 2566 ทางแผนการสอนภาษาเกาหลีได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี - ไทย จากมูลนิธิรัก1020 โดยนักศึกษาชาวเกาหลีจากมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 30 คน ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน