CKK Online


ตารางเรียน

QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้185
เมื่อวานนี้240
สัปดาห์นี้425
เดือนนี้3524
ทั้งหมด305976

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อนำผล
การประเมินมาพัฒนาและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการศึกษาจึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด


คลิกตอบแบบสอบถาม