ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเพชรจักรคำฯ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเพชรจักรคำฯ ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียดตาม link ด้านล่างครับ
 
 
ประกาศผลคะแนนรายบุคคลนักเรียนที่เข้าสอบทุนการศึกษาเพชรจักรคำฯ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
ใช้เลขประจำตัวนักเรียนในการเข้าดูข้อมูลรายบุคคล