ให้นักเรียนเข้าศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระและห้องเรียนของตนเอง 
 https://sites.google.com/chakkham.ac.th/ckkall


 


ขั้นตอนการสมัครรอบทั่วไป ปรับหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อความปลอดภัย ขอให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมในการยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องดูกำหนดวันที่ได้รับในระเบียบการ รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ 

https://sites.google.com/chakkham.ac.th/rub63