ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/62

การเข้าเช็คผลการเรียน

http://reg.chakkham.ac.th/seme622


user : เลขประจำตัวนักเรียน
pass : วว/ดด/ปปปป เกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม