ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/63

ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/63 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563) สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับผลการเรียน http://reg.chakkham.ac.th/semm631/
หมายเลขประจำตัว : เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน : วว/ดด/ปปปป เกิด ตัวอย่าง 01/01/2553

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม