ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ม.1 และ ม.2 ตรวจเช็คจากเว็บไซต์ http://std.chakkham.ac.th/semm263
ม.4 และ ม.5 ตรวจเช็คจากเว็บไซต์ http://reg.chakkham.ac.th/semm263
user name : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน : วว/ดด/ปปปป (ปีเกิด) Ex. 25/03/2550

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม