ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การใช้งานระบบ
✨หมายเลขประจำตัว : ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
✨รหัสผ่าน : วว/ดด/ปปปป เกิด (ตัวอย่าง 01/01/2531)

https://reg.chakkham.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม