ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 http://www.chakkham.ac.th/topnews/attachments/article/189/olympic611-1.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ปี การศึกษา2561

คลิกดูที่นี่

กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชากำร ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2561

 คลิกดูที่นี่

แนวปฎิบัติตัวของนักเรียนเข้าค่ายค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูที่นี่ 

กำหนดการจัดทำข้อมูลใน ระบบ CKK-MIS ปีการศึกษา 2559

ให้นักเรียนทุกคนเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน(CKK-MIS)และจัดทำข้อมูลตามที่แจ้งไว้ในหน้าแรกและตามเอกสารที่แจก  ให้เสร็จตามกำหนดเวลาดังนี้

  1. ม.1 และ ม.4 ถึงวันที่ 31 พ.ค.59
  2. ม.2,3,5,6 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.59
  3. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ จะประกาศให้ทราบต่อไป


    http://www.chakkham.info/site