ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 http://www.chakkham.ac.th/topnews/attachments/article/189/olympic611-1.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ปี การศึกษา2561

คลิกดูที่นี่

กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชากำร ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2561

 คลิกดูที่นี่

แนวปฎิบัติตัวของนักเรียนเข้าค่ายค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูที่นี่ 

นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ
             
          ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรวัฒน์ บุญธรรม นักเรียนชั้นม.5/13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือเพื่อไปแข่งระดับประเทศต่อไป

ภาพจาก FaceBook โฟโต้ ทูบีนัมเบอร์วัน     คลิกดูภาพกิจกรรม1    คลิกดูภาพกิจกรรม2    คลิกดูภาพกิจกรรม3