ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display กลับ
 ISBN 974-653-342-8
 ผู้แต่ง ชาย จันทร์งาม.
 ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัวตามสภาพแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา / โดย ชาย จันทร์งาม.
 พิมพลักษณ์ นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
 เลขหมู่ LB1681 ช64
 รูปเล่ม 256 หน้า : ตาราง.
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)) - มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร.--สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง เกษตรกรรม--การศึกษาและการสอน.
 หัวเรื่อง พืชสวน--การปลูก--หลักสูตร.
 หัวเรื่อง สวนครัว.
 หัวเรื่อง การศึกษาขั้นมัธยม.
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ.
 เชื่อมโยง Fulltext
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์:
Bib 13399104832

Registered ULIB  Copyright 2015. All Rights Reserved.